MARČIUKAITIS, G.; VALIVONIS, J.; VAŠKEVIČIUS, A. Analysis of behaviour of composite elements with profiled steel sheet/Lenkiamųjų kompozitinių elementų, armuotų profiliuotais metalo lakštais, darbo analizė. Journal of Civil Engineering and Management, v. 7, n. 6, p. 425-432, 31 Dec. 2001.