MALIENĖ, V. Valuation of commercial premises by the method of multiple criteria analysis/Komercinių patalpų vertinimas daugiakriterinės analizės vertės nustatymo metodu. Journal of Civil Engineering and Management, v. 6, n. 6, p. 457-463, 31 Dec. 2000.