Balevičius, R.; Dulinskas, E. Evaluation of concrete linear creep in determination of stress state and steel prestress losses in concrete members/Betono tiesinio valkšnumo įvertinimas, nustatant gelžbetoninių elementų įtempimų būvį ir armatūros išankstinio įtempimo nuostolius. Journal of Civil Engineering and Management, v. 5, n. 6, p. 364-373, 31 Dec. 1999.