ČEKANAVIČIUS, A. Moisture changing tendencies in walls additionally insulated from the inside/Drėgnumo kitimo tendencijos atttvarose, papildomai apšiltintose iš vidinės pusės. Journal of Civil Engineering and Management, v. 4, n. 3, p. 214-218, 30 Sep. 1998.