MELNIKAS, B.; JAKUBAVIČIUS, A.; STRAZDAS, R. The development of innovation activities in building construction by saving heating resources/Inovacinės veiklos statyboje plėtojimas taupant šilumos išteklius. Journal of Civil Engineering and Management, v. 4, n. 3, p. 235-242, 30 set. 1998.