EIDUKYNAS, R.; BARAUSKAS, V. Analysis of contact problems in elastic—plastic metal seals/Tampriųjų metalinių sandariklių kontaktinės sąveikos tyrimas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 3, n. 10, p. 37-42, 30 jun. 1997.