DELTUVA, J.; RUDŽIONIS, ŽYMANTAS. The estimation methods of microfillers influence on cement stone properties/Mikroužpildų įtakos cementinio akmens savybėms analitinio įvertinimo principai. Journal of Civil Engineering and Management, v. 3, n. 10, p. 69-75, 30 Jun. 1997.