CYPINAS, I. Geometrically non-linear analysis of reinforced concrete frame structures with the account of creep and cracking in the tension zone/Geometriškai netiesinis gelžbetoninių rėmų skaičiavimas, atsižvelgiant į valkšnumą ir plyšius tempiamojoje zonoje. Journal of Civil Engineering and Management, v. 2, n. 8, p. 11-20, 31 Dec. 1996.