KUDZYS, A. Evaluation of wall-slab connection behaviour under extreme lateral actions/Ekstremaliomis horizontaliomis apkrovomis deformuojamų sienų ir perdangų sandūros laikysenos įvertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 2, n. 8, p. 35-44, 31 Dec. 1996.