Stauskis, V. Sound absorption calculation impedance method for resonator ceiling/Impedansinis rezonansinių kabamųjų lubų garso absorbcijos skaičiaytmo metodas. Journal of Civil Engineering and Management, v. 2, n. 5, p. 92-100, 31 Mar. 1996.