Jiang, Shaohua, Won-Suk Jang, and Mirosław Skibniewski. 2012. “Selection of Wireless Technology for Tracking Construction Materials Using a Fuzzy Decision Model / Belaidžio Ryšio Technologijų Atranka Statybinėms Medžiagoms Stebėti, Taikant Neapibrėžtųjų Aibių Sprendimo Modelį”. Journal of Civil Engineering and Management 18 (1), 43-59. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.652157.