Parasonis, Josifas, Andrius Keizikas, Audronė Endriukaitytė, and Diana Kalibatienė. 2012. “Architectural Solutions to Increase the Energy Efficiency of Buildings / Architektūros Sprendiniai, Didinantys Energinį Pastatų Efektyvumą”. Journal of Civil Engineering and Management 18 (1), 71-80. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.652983.