Kala, Zdeněk. 2012. “Geometrically Non-Linear Finite Element Reliability Analysis of Steel Plane Frames With Initial Imperfections / Plieninių rėmų Su Defektais geometriškai Netiesinė Baigtinių Elementų Patikimumo Analizė”. Journal of Civil Engineering and Management 18 (1):81-90. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.655306.