Reis, Murat, and Yaşar Pala. 2012. “Vibration of a Cracked Cantilever Beam under Moving Mass Load / Įtrūkusios gembinės Sijos Virpesiai Veikiant judančia masės Apkrova”. Journal of Civil Engineering and Management 18 (1):106-13. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.619330.