Kim, Minkwan, and Joo Hyoung Lee. 2011. “Study on Nonlinear Pavement Responses of Low Volume Roadways Subject to Multiple Wheel Loads / Netiesinės Kelio Dangos priklausomybės Nuo mažo Intensyvumo kelių, Veikiamų daugkartinėmis Ratų Apkrovomis, Tyrimas”. Journal of Civil Engineering and Management 17 (1):45-54. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.554012.