Vaidogas, Egidijus Rytas, and Jurgita Šakėnaitė. 2011. “A Brief Look at Data on the Reliability of Sprinklers Used in Conventional Buildings / Trumpa Duomenų Apie įprastiniuose Pastatuose įrengtų Sprinklerių Patikimumą apžvalga”. Journal of Civil Engineering and Management 17 (1):115-25. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.559908.