Šukys, Ritoldas, Petras Čyras, and Jurgita Šakėnaitė. 2011. “Economical Loss Due to Non-Compliance With Requirements for Personnel Safety and Health in Lithuanian Construction Sector / Ekonominiai Nuostoliai dėl Darbuotojų Saugos Ir Sveikatos Reikalavimų neužtikrinimo Lietuvos Statybos Sektoriuje”. Journal of Civil Engineering and Management 17 (2):168-76. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.576841.