Medineckienė, Milena, and Folke Björk. 2011. “Owner Preferences Regarding Renovation Measures – the Demonstration of Using Multi-Criteria Decision Making / Savininkų Teikiami Prioritetai Pastatų Atnaujinimo priemonėms: Daugiakriterinių Sprendimo priėmimo Metodų Taikymo Pavyzdys”. Journal of Civil Engineering and Management 17 (2):284-95. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.582380.