Hajsadeghi, Mohammad, Farshid Alaee, and Amir Shahmohammadi. 2011. “Investigation on Behaviour of Square/rectangular Reinforced Concrete Columns Retrofitted With FRP Jacket / Gelžbetoninių Kvadratinio/Stačiakampio Skerspjūvio Formos Elementų, Sustiprintų Polimeriniu Pluoštu Armuotu Apvalkalu, Elgsenos Tyrimas”. Journal of Civil Engineering and Management 17 (3), 400-408. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.594155.