Kičaitė, Asta, and Romualdas Mačiulaitis. 2001. “New Equations for Predicting the Frost Resistance of Ceramic Products by Deformational Parameters/Naujos Keraminių Gaminių Atsparumo šalčiui Prognozavimo Lygtys Naudojant Deformacinius Rodiklius”. Journal of Civil Engineering and Management 7 (2), 131-37. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531714.