Parasonis, Josifas. 2001. “Possibilities of Operational Use of Reliability Theory methods/Patikimumo Teorijos Metodų Praktinio Taikymo galimybės”. Journal of Civil Engineering and Management 7 (5), 339-44. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531751.