Bačinskas, Darius, Gintaris Kaklauskas, and Povilas Vainiūnas. 2001. “Layered Approach for Long-Term Deflections Analysis of Reinforced Concrete beams/Sluoksnių Modelis gelžbetoninių Sijų Ilgalaikių įlinkių Analizei”. Journal of Civil Engineering and Management 7 (5):380-85. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531758.