Kaklauskas, Gintaris, and Darius Bačinskas. 2000. “Deflection Predictions for Lightly Reinforced Concrete Beams Using Different Constitutive Relationships and methods/Mažai Armuotų gelžbetoninų Sijų įlinkių Vertinimas Pagal įvairius medžiagų Modelius Ir Metodus”. Journal of Civil Engineering and Management 6 (1):3-10. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531557.