Kvederytė, Artūras. 2000. “Multiple Criteria Multivariant Design of a Building Life cycle/Pastato Gyvavimo Proceso Daugiakriterinis Alternatyvusis Projektavimas”. Journal of Civil Engineering and Management 6 (2), 128-42. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531576.