Kvederytė, Nerija, Edmundas Zavadskas, and Artūras Kaklauskas. 2000. “Multiple Criteria Analysis of a Dwelling Life Cycle/Vienbučių Gyvenamųjų Namų Gyvavimo Proceso Daugiakriterinė Analizė”. Journal of Civil Engineering and Management 6 (3), 179-92. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531585.