Kvederytė, Nerija, Edmundas Kazimieras Zavadskas, and Artūras Kaklauskas. 2000. “Multiple Criteria Analysis of a Dwelling Life cycle/Vienbučių gyvenamųjų Namų Gyvavimo Proceso Daugiakriterinė Analizė”. Journal of Civil Engineering and Management 6 (3):179-92. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531585.