Ustinovičius, Leonas, and Sigitas Jakučionis. 2000. “Application of Multicriteria Decision Methods in Restoration of Buildings in the Old Town/Daugiakriterinių Metodų Taikymas Vertinant Senamiesčio Pastatų Renovacijos Investicinius Projektus”. Journal of Civil Engineering and Management 6 (4), 227-36. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531594.