Paukštys, Valdas. 2000. “Rain With Wind Influence on Moisture Content in Buildings Protective-Decorative Outer walls/Lietaus Su vėju Poveikis Pastatų išorinių Sienų apsauginės-apdailinės sienutės drėgminiam būviui”. Journal of Civil Engineering and Management 6 (4), 268-71. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531599.