Karbauskaitė, Jūratė, and Vytautas Stankevičius. 2000. “Heat Demand for Heating Apartment Buildings/Gyvenamųjų Namų Faktinio šiluminės Energijos Poreikio Sulyginimas Su Projektine šildymo Sistemų Galia”. Journal of Civil Engineering and Management 6 (5), 366-70. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531615.