Stauskis, Vytautas. 1999. “Similarity Between Acoustic Indicators of an Real Hall and Its model/Realios salės Ir Jos Modelio Akustinių Rodiklių panašumas”. Journal of Civil Engineering and Management 5 (1), 68-73. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531435.