Balevičius, Robertas, and Eugedijus Dulinskas. 1999. “Evaluation of Concrete Linear Creep in Determination of Stress State and Steel Prestress Losses in Concrete members/Betono Tiesinio valkšnumo įvertinimas, Nustatant gelžbetoninių Elementų įtempimų būvį Ir armatūros išankstinio įtempimo Nuostolius”. Journal of Civil Engineering and Management 5 (6):364-73. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531491.