Puodžiukas, Virgaudas, and Zenonas Kamaitis. 1999. “Asphalt Concrete Pavement Strengthening and Modelling of Its Effect on Road evenness/Asfaltbetonio Dangų Stiprinimas Ir Jo įtakos Kelio Lygumui Modeliavimas”. Journal of Civil Engineering and Management 5 (6):386-93. https://doi.org/10.3846/13921525.1999.10531493.