Parfentjeva, Natalija, Oleg Samarin, and Sabina Paulauskaitė. 1998. “Optimization of the Power and Control Parameters of Hvac Systems in Condition of the Unsteady Duties/Šildymo, Vėdinimo Ir Oro Kondicionavimo Sistemų Galios Ir Valdymo Parametrų Optimizavimas Nestacionaraus Režimo Sąlygomis”. Journal of Civil Engineering and Management 4 (3), 202-5. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531405.