Marčiukaitis, Gediminas. 1998. “The Influence of Sudden Increase in Temperature and Humidity on Stress-Strain States in Exterior Finishing Layers of Multileaf Walls With Flexible Ties: /Staigaus temperatūros Ir drėgmės padidėjimo įtaka sluoksniuotųjų Sienų Su lanksčiais ryšiais išorinių Apdailos Sluoksnių įtempių Ir Deformacijų būviui”. Journal of Civil Engineering and Management 4 (3):219-26. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531408.