Melnikas, Borisas, Artūras Jakubavičius, and Rolandas Strazdas. 1998. “The Development of Innovation Activities in Building Construction by Saving Heating Resources/Inovacinės Veiklos Statyboje Plėtojimas Taupant šilumos Išteklius”. Journal of Civil Engineering and Management 4 (3), 235-42. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531410.