Kaklauskas, Gintaris, and Regimantas Šimkus. 1998. “Analysis of Parameters Affecting Tension Stiffening in Reinforced Concrete Beams/Faktorių, Veikiančių Supleišėjusio Tempiamo Betono Darbą Gelžbetoninėse Suose, Analizė”. Journal of Civil Engineering and Management 4 (4), 260-65. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531415.