Vaidogas, Egidijus R. 1997. “A Simulation Approach to Reliability Assessment of Plastic frames/Vienas Plastinių rėmų Patikimumo Verti Nimo Stochastiniu Modeliavimu būdas”. Journal of Civil Engineering and Management 3 (12):28-37. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531364.