Eidukynas, Rimantas, and Valdas Barauskas. 1997. “Analysis of Contact Problems in Elastic—plastic Metal Seals/Tampriųjų Metalinių Sandariklių Kontaktinės Sąveikos Tyrimas”. Journal of Civil Engineering and Management 3 (10), 37-42. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531682.