Deltuva, Juozas, and Žymantas Rudžionis. 1997. “The Estimation Methods of Microfillers Influence on Cement Stone properties/Mikroužpildų įtakos Cementinio Akmens savybėms Analitinio įvertinimo Principai”. Journal of Civil Engineering and Management 3 (10):69-75. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531686.