Kalanta, Stanislovas, and Rasa Fliotovienė. 1997. “Locking Conditions for Finite Element Models/Standėjimo Sąlygos Baigtinių Elementų Modeliams”. Journal of Civil Engineering and Management 3 (9), 57-65. https://doi.org/10.3846/13921525.1997.10531672.