Koczyk, Halina. 1996. “Analysis of Heating Maintenance Parameters Using the Matrix method/Šildymo Parametrų analizė, Naudojanti Matricų Metodą”. Journal of Civil Engineering and Management 2 (6):68-72. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531646.