StauskisV. 1996. “Sound Absorption Calculation Impedance Method for Resonator ceiling/Impedansinis Rezonansinių kabamųjų Lubų Garso Absorbcijos skaičiaytmo Metodas”. Journal of Civil Engineering and Management 2 (5), 92-100. https://doi.org/10.3846/13921525.1996.10531552.