Baušys, R. 1995. “Accuracy Estimates in Free Vibration Analysis/Paklaidų Nustatymas Laisvųjų Svyravimų Uždaviniuose”. Journal of Civil Engineering and Management 1 (4), 5-19. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531529.