Baušys, R. 1995. “Accuracy Estimates in Free Vibration analysis/Paklaidų Nustatymas laisvųjų Svyravimų uždaviniuose”. Journal of Civil Engineering and Management 1 (4):5-19. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531529.