Ginevičius, R. 1995. “Building Enterprise Surrouding and Its Quantitative evaluation/Statybos įmonės Aplinka Ir Jos Kiekybinis įvertinimas”. Journal of Civil Engineering and Management 1 (3):81-100. https://doi.org/10.3846/13921525.1995.10531520.