Jiang, S., Jang, W.-S. and Skibniewski, M. J. (2012) “Selection of wireless technology for tracking construction materials using a fuzzy decision model / Belaidžio ryšio technologijų atranka statybinėms medžiagoms stebėti, taikant neapibrėžtųjų aibių sprendimo modelį”, Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), pp. 43-59. doi: 10.3846/13923730.2011.652157.