Parasonis, J., Keizikas, A., Endriukaitytė, A. and Kalibatienė, D. (2012) “Architectural solutions to increase the energy efficiency of buildings / Architektūros sprendiniai, didinantys energinį pastatų efektyvumą”, Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), pp. 71-80. doi: 10.3846/13923730.2011.652983.