Kala, Z. (2012) “Geometrically non-linear finite element reliability analysis of steel plane frames with initial imperfections / Plieninių rėmų su defektais geometriškai netiesinė baigtinių elementų patikimumo analizė”, Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), pp. 81-90. doi: 10.3846/13923730.2012.655306.