Tchidi, M. F., He, Z. and Li, Y. B. (2012) “Process and quality improvement using six sigma in construction industry / Proceso tobulinimas ir kokybės gerinimas statybų sektoriuje taikant „šešių sigma“ metodą”, Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), pp. 158-172. doi: 10.3846/13923730.2012.657411.