Idoro, G. I. (2012) “Comparing the planning and performance of direct labour and design-bid-build construction projects in Nigeria / Planavimo ir veiklos efektyvumo palyginimas, Nigerijos statybų projektuose naudojant tiesioginį darbą ir taikant tradicinį pirkimų metodą”, Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), pp. 184-196. doi: 10.3846/13923730.2012.671283.