Liao, P.-C., Thomas, S. R., O’Brien, W. J., Dai, J., Mulva, S. P. and Kim, I. (2012) “Benchmarking project level engineering productivity / Inžinerinės veiklos našumo lyginimas projektų lygmeniu”, Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), pp. 235-244. doi: 10.3846/13923730.2012.671284.