Ustinovichius, L., Barvidas, A., Vishnevskaja, A. and Ashikhmin, I. V. (2011) “Multicriteria verbal analysis of territory planning system’s models from legislative perspective / Teritorijų planavimo sistemos modelių daugiatikslė verbalinė analizė teisiniu aspektu”, Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), pp. 16-26. doi: 10.3846/13923730.2011.554173.